Een webtekst is geen wettekst ... of is het wetstekst?

Als ik door Word op de vingers word getikt met een rood golfje onder een gebruikt woord, dan kan dat aan verschillende dingen liggen.

  1. ik heb een nieuw woord bedacht
  2. ik heb typfout gemaakt
  3. ik heb een spelfout gemaakt
  4. ik heb een Wordfout gemaakt

Webtekst of wettekst

Vandaag stuurde ik een definitieve webtekst naar een opdrachtgever en voor de zoveelste keer bleef Word bij hoog en bij laag volhouden dat het toch echt een wettekst betrof. Ik ben geen jurist en ik ben ook geen juridisch beëdigd wettekstschrijver, dus ik ben er vast van overtuigd dat ik een webtekst heb opgeleverd.

Wettekst of wetstekst

De Van Dale leerde me dat je wettekst en wetstekst mag schrijven. Mijn voorkeur gaat uit naar wetstekst en om eerlijk te zijn, vind ik het eigenlijk wel een heel mooi woord. Wetstekst. Wel weer een woord waar mijn vingers door in de knoop raken bij het typen ervan, maar ik ga het gewoon nog een keer doen. Wetstekst!

Webtekst of webstekst

Maar ... als wetstekst en wettekst nou allebei mogen, zouden webstekst en webtekst dan ook allebei goed zijn?

"In samenstellingen schrijf je een -s- als het eerste deel als afzonderlijk woord niet op een sisklank eindigt en het tweede deel niet met een sisklank begint, maar tussen de twee delen wel een /s/ wordt gehoord."

Dussss, je schrijft een s als:

  1. het eerste deel niet eindigt op een s
  2. het tweede deel niet begint met een sisklank
  3. je wel een s hoort