Hulp bij twijfel

Dus ... als ik iemand kan helpen twijfelen binnen vijf minuten moet ik dat niet gewoon doen? Of wel? Hoe dan ook ... De intentie is mooi genoeg om het gewoon in praktijk te brengen.