Tovereenkomst

Zeer onwaarschijnlijke overeenkomst die als door een wonder toch tot stand is gekomen en waarvan iedereen zich afvraagt hoe dit mogelijk is.