Per woord, per uur, per pagina of per project

Sommige tekstschrijvers berekenen hun tarief per woord of per uur, andere tekstschrijvers offreren per pagina en weer een andere groep hanteert projectprijzen. Ik reken mezelf tot die laatste groep. Je huurt geen tekstschrijver in voor een aantal woorden, uren of pagina's; je huurt een tekstschrijver in voor het beteksten van een project. Zo'n project gaat over veel meer dan het schrijven van een tekst.

Het gaat over het begrijpen van de opdracht en de opdrachtgever.
Het gaat over het aanvoelen van het doel en de doelgroep.
Het gaat over het juist kunnen verwoorden en verwerken van het achterliggende concept.

Daarom werk ik in eerste instantie graag met projectprijzen. Bijkomend voordeel is dat bij een projectprijs iedereen altijd precies weet wat er wanneer en tegen welk tarief opgeleverd wordt. Overzichtelijk voor mij en overzichtelijk voor jou. Geen verrassingen achteraf en mocht er tijdens het project iets veranderen, dan passen we daar gewoon de projectprijs op aan.

Hoe bereken je dan zo'n projectprijs?

Voor het berekenen van de projectprijs schat ik het aantal uren in dat ik met de schrijfopdracht bezig zal zijn. Dat geschatte aantal uren bestaat bijvoorbeeld uit: kennismaking, voorbereiding, projectoverleg, inlezen en het daadwerkelijke schrijven van de benodigde teksten. Het geschatte aantal uren vermenigvuldig ik vervolgens met € 85,- (exclusief btw). Zo kom ik aan de gevraagde projectprijs. 

Maar dan betaal ik toch eigenlijk gewoon een uurtarief?

Eigenlijk wel hè ... ? Alleen krijg je van mij de garantie dat je niet meer betaalt dan het geoffreerde bedrag. Offreer ik te laag, dan schiet ik erbij in. Offreer ik te hoog, dan betaal je alleen het daadwerkelijk door mij bestede aantal uren. Het is voor mij belangrijk om een goede band op te bouwen met de mensen waar ik voor werk. Een groot deel van die band bestaat uit vertrouwen en financiële tegenvallers werken daar niet aan mee. Vandaar mijn voorkeur voor een projectprijs en vandaar de bij-Betekst-betaal-je-nooit-meer-dan-je-had-verwacht-garantie.

En als we een grote of een terugkerende opdracht voor je hebben?

Tja. Dan hangt het tarief af van de frequentie en/of de grootte van die opdracht. Kom je met een bijzonder interessante schrijfklus (wat inhoud of wat omvang betreft), dan kan het zijn dat je maar € 75,- per uur betaalt. Gaat het om een terugkerende opdracht, dan geef ik daar de eerste keer een offerte voor af met een inschatting van het aantal uren. De volgende opdrachten factureer ik achteraf, tenzij we anders zijn overeengekomen.

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden