Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling

Al 75 jaar meer dan een veilinghuis


De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling heeft een historie van nauwe samenwerking met verzamelaars, handelaren en wederverkopers en geniet ook een grote bekendheid buiten Nederland.

Betekst voor de NPV

  • Jubileumbrochure